• Pelle Torppa
  • Pelle Torppa

Arvostamme päiväkodin toiminnassa hoivan ja huolenpidon ohella lapsen omaehtoista leikkiä, monipuolista liikuntaa, luovaa toimintaa, ulkoilua sekä luonnossa liikkumista. Pitkällä tähtäimellä kaikki toimintamme osa-alueet nivoutuvat yhteen suuremmaksi kasvatukselliseksi kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on lapsen sosiaalisten vuorovaikutuskykyjen sekä persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen.

Päiväkotimme arvoja ovat toimiva arki, kasvattajan läsnäolo ja välittäminen sekä lasten ja vanhempien aito kohtaaminen. Toiminnassamme painottuu pienryhmäpedagogiikka ja siinä toteutuu varhaiskasvatuslain mukaiset tavoitteet. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti ympäri vuoden.

Päiväkotimme painopisteenä on laadukas varhaiskasvatustyö, minkä ydintarkoituksena on edistää jokaisen lapsen oppimista ja hyvinvointia huomioiden lasten yksilölliset tavoitteet.

Päiväkodille on laadittu oma varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma, johon voit tutustua tarkemmin halutessasi päiväkodilla.

Facebook

Päiväkoti PelleTorppa, Ketunkuja 2, 90830 Haukipudas
Puh. 044 575 0910

pelletorppa-facebook